A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Опорний заклад "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради

Хімія

7 клас
15.04.2021
Тема: Обчислення маси розчиненої речовини, маси й об'єму води в розчині. Виготовлення розчину.
Д/з: Повторити параграф 23. Опрацювати лабораторний дослід (с.157-158). Розв'язати задачу 1 (с.157 внизу), скласти план приготування розчину за лабораторним дослідом (с.157-158). Розв'язати письмово задачи 5,6 (с.159). Виконня домашніх завдань надсилати на номер в Viber : 0988481747.

 

7 клас
08.04.2021
Тема: 1) Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. 2) Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини та її обчислення.
Д/з: Опрацювати параграф 23. Оформити стислий конспект до параграфа, розв'язки задач 1,2,3 (с.156-157) в зошиті. Дати письмові відповіді на контрольні запитання 1,2,3 (с.158). Виконати завдання для засвоєння матеріалу 1,2,3,4 (с.158-159). Вивчити "Висновки" (с.158).Виконння домашніх завдання надсилати на номер в Viber : 0988481747.


7 клас
01.04.2021
Тема: Вода, склад молекул, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчиннник.
Д/з: Опрацювати параграф 22. Дати письмові відповіді на контрольні запитання 1,2 (с.153). Оформити таблицю в зошиті (с.152).


7 клас
18.03.2021
Тема:
1) 
Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.
2) Узагальнення та систематизація знань з теми: "Кисень"
Д/з: Опрацювати параграфи 20, 21. Оформити стислі конспекти по цих параграфах. ВИконати письмово завдання № 1 (с. 145), № 3 (с. 149), № 3, 5 (повідомлення) (с.146). Повторити параграфи 15-21. Виконати завдання № 1,10,11 (с.114), № 9 (с.122), № 1,2,6 (с.129).
Виконння домашніх завдання надсилати на номер в Viber (не пізніше 19.03): 0988481747.

7 клас
11.03.2021
Тема: Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння. 
Домашнє завдання:  Опрацювати параграф 19. У робочих зошитах дати письмові відповіді на питання № 1,2 (с.142), № 1,2,3,4,5 (с. 143). Повторити параграф 18.
Виконння домашніх завдання надсилати на номер в Viber (не пізніше 13.03): 0988481747.


7 клас
21.01.2021
Тема: 1) Хімічні явища. Хімічні реакції та явища що їх супроводжують (продовження). Представлення результатів навчальних проектів.
2) Закон збережаення маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.
Домашнє завдання: Повторити параграф 14. Опрацювати параграф 16. Переписати в зошит та вивчити правила (с.119). Виконати № 5,7,8 (с.104)  № 2,3 (а) (с.120-121). Підготувати одне повідомлення на вибір за завданнями № 9-12 (с.104).
Виконання домашніх завдань надсилати на номер в Viber: 0988481747.


7 клас
14.01.2021

Тема: Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. 

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 14, записи по зошиту. Виконати № 1,2,4
(с.103-104).
Виконання надіслати за номером в Viber: 0988481747.

 

 

7 клас
17.09.2020

Тема: Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркування небезпечних речовин.
Домашнє завдання: Опрацювати параграф 3 (с.19-24). Виписати в зощит попереджувальні знаки із с.24. Зробити карточки елементів (с.61). Вчити елементи і утверені ними прості сполуки (с.61, 82). Принести зошит тоненький в клітинку для практичних робіт.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора