A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради

Критерії оцінювання письмового висловлювання

Дата: 27.02.2020 12:29
Кількість переглядів: 125

Критерії оцінювання змісту письмового висловлення

а. Змістове наповнення 

Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови – a1, a2, a3, a4)

Кількість балів – 0–8 балів

2 бали –  кожна умова опрацьована повністю.

1 бал – кожна умова, яка лише згадана.

0 балів –  умова не опрацьована.

 b. Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 0–8 балів

 b1. .Логічність і послідовність викладу.

2 бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.

1 бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.

0 балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.

 b2. Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.

2 бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності  because, so, if, when, that,thatiswhy тощо, а також слова зв’язки  which,  that,  who  та інші) наявні.

1 бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 балів – з’єднувальні елементи відсутні.

b3. Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий,офіційний), оголошення, записка тощо).

2 бали – стиль висловлення,  ознаки відповідно до формату тексту  повністю відповідають меті написання.

1 бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту  частково відповідають меті написання, наявні порушення.

0 балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

b4. Поділ тексту на абзаци.

2 бали – робота структурована за змістовими абзацами.

1 бал – робота частково структурована за змістовими абзацами.

0 балів – робота не структурована за змістовими абзацами.

 c. Використання лексики – лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

Кількість балів – 0–4 бали

4 бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал вжито адекватно. 

3 бали – використаний достатній словниковий запас.  Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

2 бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).

1 бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процесс розуміння цілих фрагментів тексту.

0 балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

 d. Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

Кількість балів – 0–4 бали

4 бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

·  вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

·  вживання артиклів (основні правила), 

·  порушення порядку слів у реченні, 

·  вживання частки to з інфінітивом,

·  вживання незлічуваних іменників (типу advice)

·  вживання умовних речень

Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних  явищ, робота оцінюється в «3» бали

 3 бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

·  вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

·  вживання артиклів (основні правила), 

·  порушення порядку слів у реченні, 

·  вживання частки to з інфінітивом,

·  вживання незлічуваних іменників (типу advice)

·  вживання умовних речень

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних  явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали

2 бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

1 бал – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.

0 балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

 УВАГА !

1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

2. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерій с. Використання лексики або d.

Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Отже, тут ми бачимо два суттево важливих моменти: ваша відповідь принесе вам 0балів в двох випадках – якщо ви не розкриїте теми, тобто, ваш твір буде лише набором речень( чи досить змістовним, але НЕ ЗА ТЕМОЮ) та якщо ви зробите забагато помилок.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора